Kwaliteit

NHG-logoNHG kwaliteitskeurmerk
Huisartspraktijk Duet heeft het kwaliteitskeurmerk van het  Nederlands Huisarts Genootschap (NHG). Wij zijn een geaccrediteerde praktijk.

Het medisch handelen en de praktijkvoering en -organisatie worden jaarlijks doorgelicht. Ook is er een enquete onder een aantal patienten van deze praktijk gehouden, waarin zij hun oordeel over de kwaliteit van de praktijk en het werk van de huisartsen en assistente hebben gegeven. De tevredenheid over de huisartsen bleek hoger dan gemiddeld en we kregen ook inzicht in  onze zwakke punten. Met al deze informatie zijn er een aantal verbeteringsplannen opgesteld waarmee wij onze kwaliteit de komende tijd zullen verhogen.

Uw mening telt!
Als patient/client heeft u invloed op het kwaliteitskeurmerk.  Er wordt naar de mening van de patienten/clienten gevraagd als onderdeel van het toetsingsproces. Uw mening blijft van belang. Als praktijk willen we ons blijven verbeteren. Dus heeft u meningen of ideeen, laat het ons weten hetzij mondeling hetzij via het contactormulier.

 

Adresgegevens

Huisartsenpraktijk
de Jong & te Braak
Eemnesserweg 19 G
1251 NA Laren NH
Tel.: 035-5389005
Fax: 035-6472540
www.duet.praktijkinfo.nl

Online aanvragen

Zorgkaart Nederland

Gezondheidsinformatie